สุดยอด! นักเรียนไทยคว้า 14 รางวัลแข่งคณิตโอลิมปิกเอเชีย

สมุทรปราการ -เด็กไทยเก่งคว้า 14 รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ฯมัธยมที่จีน

สมุทรปราการ-เด็กไทยเก่งคว้า 14 รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ฯมัธยมที่จีน

นักเรียนไทยคว้า 14 รางวัล 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMO 2018) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15 (SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD : SMO 2018) ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ เมืองเฉวียนโจว เขตจิ้นเจียง มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 19 คน แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 คน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 7 คน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่านักเรียนไทยได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล ได้แก่ 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ 2 เหรียญทอง จาก นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา และ นายวรภาส มีจิตรไพศาล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

3 เหรียญเงิน จากนายณัฐชนน สาระธนะ โรงเรียนระยองวิทยาคม เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 

นายนรบดี วัชรปรีชานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 

3 เหรียญทองแดง จาก นายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย นายปาณัสม์ จินดานุวัฒน์ และนายมุฑิราช ลักษณวิศิษฎ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้ 1 เหรียญทอง จากนางสาวรินนารา แสงพิสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

3 เหรียญเงิน จาก นายศุภกฤต คชสาร โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นายณฐนน เทอดไพรสันต์ และนายนิรวิทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

2 เหรียญทองแดง จาก นางสาวปาณิสรา ตั้งงามสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และนายณัฐดนัย  ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

นอกจากนั้น นายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ยังได้คะแนนเต็ม 120 คะแนน จากการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 15(SOUTHEAST MATHEMATICS OLYMPIAD : SMO 2018)มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 5 ประเทศ นักเรียน 607 คน ได้แก่ มาเก๊า ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน และในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ประเทศนักเรียน 678 คน ได้แก่ มาเก๊า ไทย และจากมณฑลต่าง ๆ ของจีน รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 1,285 คน 

******************************

ใส่ความเห็น