ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายอบรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ประกาศ!!! เปลี่ยนแปลงกำหนดการค่ายอบรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2561

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลดกำหนดการ  <<< คลิ๊ก >>> 

ใส่ความเห็น