ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Thailand International Mathematics Competition 2016 (TIMC 2016)

cropped-LOGO-IMC2016-FINAL-1-1.jpg
ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Thailand International Mathematics Competition 2016
(TIMC 2016)

1.TIMC 2016 Primary Level results
– Individual Award   >> click download<<
– Group Award    >> click download<<
– Team Award    >> click download<<
– Overall    >> click download<<

2.TIMC 2016 Secondary Level results
– Individual Award >> click download<<
– Group Award  >> click download<<
– Team Award  >> click download<<
– Overall  >> click download<<

ใส่ความเห็น