สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการการศึกษา

 ขอแจ้งกำหนดการเดินทางไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา
Wizards at Mathematics International Contest 2016 (WIZMIC 2016)
ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2559 ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย
 …………………………….. 

 1. 1. สถานที่นัดหมาย คณะนักเรียนและครูทุกท่าน รายงานตัว ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
  วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559  เวลา 5.00 น.  เดินทางโดยสายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 333
  >>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<
 1. วันเดินทางไป-กลับ / วันสอบแข่งขัน นักเรียนแต่งชุดนักเรียน สูทสีเข้ม
 2. ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดสุภาพ
 3. เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน ของใช้ส่วนตัว (พักค้างที่โรงเรียน)
  – ผ้าขนหนู
  – แปรงสีฟัน / ยาสีฟัน / สบู่
  – หมวก / ร่ม
  – ยาประจำตัว
  – ฯลฯ

 

ใส่ความเห็น