สพฐ.แจ้งประสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2017 / IESO 2017

logoposn

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประสัมพันธ์
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
 IJSO 2017 / IESO 2017
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

—————————

เวทีการแข่งขัน ดังนี้
1.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ครั้งที่
14 (14thIJSO) 

2.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 (11thIESO)
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    www.posn.or.th  / www.ipst.ac.th

 

————————-

 

ใส่ความเห็น