ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 29  มกราคม  2560

…………………………….

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.3  >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

 

 

ใส่ความเห็น