ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เวที EMIC2017 / WYMIC 2017 ณ ประเทศอินเดีย

สพฐ.ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย
สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เวที EMIC2017 / WYMIC 2017 

ณ ประเทศอินเดีย ดังนี้


1. ตัวอย่างแบบกรอกวิซ่า >>ดาวน์โหลด<< 

2. ขั้นตอนการกรอกวีซ่าอินเดีย >>ดาวน์โหลด<< 
3. ตัวอย่างหนังสือการอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ >>ดาวน์โหลด<
4. แบบเขียนหนังสืออนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ  >>ดาวน์โหลด<

ใส่ความเห็น