ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (InIMC : WYMIC 2017 /SMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(InIMC : WYMIC 2017 /SMO 2017)

เดิม ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2560
เปลี่ยนเป็น  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

**********************

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ใส่ความเห็น