ขอประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

India International Mathematics Competition 2017 (InIMC 2017)
ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย

********************************

                   ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ทาง สพฐ.ได้รับการประสานจากเจ้าภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีเปิด – ปิด และวันแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ทางเจ้าภาพขอเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 100 ดอลล่าร์ (USA)  โดยจ่ายให้กับเจ้าภาพในวันพิธีเปิด และเข้าร่วมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
3. พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

>>> ดาวน์โหลดแบบสอบถาม <<<

ใส่ความเห็น