สพฐ.แจ้งประสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2018 / IESO 2018

         

มูลนิธิ สอวน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประชาสัมพันธ์
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
IJSO 2018 / IESO 2018
ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต
 
**************************
 
เวทีการแข่งขัน ดังนี้
1.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ครั้งที่ 15 (IJSO)
2.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 12 (IESO)
3.  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

**************************

ใส่ความเห็น