imso   มีนาคม 27, 2018   ไม่มีความเห็น บน

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)
และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)

2. ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบสอง ระดับประเทศ)   (เพิ่มเติม)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (เพิ่มเติม)  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)

ใส่ความเห็น