ผลการแข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง PMWC 2017

img_7192สุดยอดเด็กไทยคว้าชนะเลิศ 8 เหรียญทอง รวม 19 รางวัล 34 เหรียญ แข่งคณิตศาสตร์โลก ที่ฮ่องกง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2017 (PMWC 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดย สพฐ. ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม 12 คน และทีมอิสระที่เจ้าภาพเชิญโดยตรง จำนวน 1 ทีม 4 คน (โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม) รวมนักเรียนไทย 4 ทีม 16 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลได้ถึง 19 รางวัล รวม 34 เหรียญ ใน 3 ประเภทรางวัล คือ ประเภทบุคคล ประเภทกลุ่มบุคคล และประเภททีม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเภททีม ได้รับรางวัลรวม 4 รางวัล (16 เหรียญ) รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รางวัล (8 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ B ได้แก่ เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายกัณณพงศ์ กาญจนกุลดำรง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร / ทีมนครปฐม ได้แก่ เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และเด็กชายปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

ประเภทบุคคล ได้รับรางวัลรวม 14 รางวัล (14 เหรียญ) แบ่งเป็นเหรียญเงิน 6 รางวัล (6 เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช จากโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช จากโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ จากโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ และเด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม / เหรียญทองแดง 8 รางวัล (8เหรียญ) ได้แก่ เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายพิชญุตม์ จีระธวัชชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายวรวัฒน์ รุ่งอร่ามศิลป์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ประเภททีม รางวัลชมเชย 2 รางวัล (4 เหรียญ) จาก ทีมกรุงเทพฯ A ได้แก่ เด็กชายภูวรินทร์ นาคจันทึก โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายณัฐวัฒน์ เต็มเอี่ยมวณิช โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสรวิชญ์ เฮงสุวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร / ทีมกรุงเทพฯ C ได้แก่ เด็กชายปรมัตถ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เด็กชายพิสิษฐ์ สมใจ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายศรัณยู ทองจรัส โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร

ประเภทกลุ่มบุคคล ได้รับรางวัลรวม 1 รางวัล (4 เหรียญ) เป็นรางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายกฤชตฤณ โอฬารรักษ์ เด็กชายชยุต วงศ์วิชยาภรณ์ เด็กหญิงกนกกร เชาวน์วิวัฒน์ และเด็กชายปัญญวัฒน์ วิภาสสุชานันท์ จากโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุธีธร ยังได้รับรางวัลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประจำชาติในชุดการแสดง Bangkok Cultural Performance Award เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 36 ทีม จาก 15 ประเทศ รวม 144 คน คือ ไทย ไต้หวัน จีน แอฟริกาใต้ บัลแกเรีย มาเก๊า สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม มองโกเลีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย อีกด้วย

ขอประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

India International Mathematics Competition 2017 (InIMC 2017)
ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2560
ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย

********************************

                   ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศ (InIMC 2017) ณ เมืองลัคเนา ประเทศอินเดีย ทาง สพฐ.ได้รับการประสานจากเจ้าภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองที่ประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีเปิด – ปิด และวันแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ทางเจ้าภาพขอเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม ท่านละ 100 ดอลล่าร์ (USA)  โดยจ่ายให้กับเจ้าภาพในวันพิธีเปิด และเข้าร่วมงานโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พิธีเปิดการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
3. พิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560

>>> ดาวน์โหลดแบบสอบถาม <<<

ด่วน! ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา (InIMC : WYMIC 2017 /SMO 2017)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ขอเลื่อนวันจัดอบรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
(InIMC : WYMIC 2017 /SMO 2017)

เดิม ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2560
เปลี่ยนเป็น  ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

**********************

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
02 288 5881 / 02 288 5884

ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เวที EMIC2017 / WYMIC 2017 ณ ประเทศอินเดีย

สพฐ.ขอแจ้งรายละเอียดการกรอกวีซ่าอินเดีย
สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน เวที EMIC2017 / WYMIC 2017 

ณ ประเทศอินเดีย ดังนี้


1. ตัวอย่างแบบกรอกวิซ่า >>ดาวน์โหลด<< 

2. ขั้นตอนการกรอกวีซ่าอินเดีย >>ดาวน์โหลด<< 
3. ตัวอย่างหนังสือการอนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ >>ดาวน์โหลด<
4. แบบเขียนหนังสืออนุญาตให้นักเรียนเดินทางไปต่างประเทศ  >>ดาวน์โหลด<

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

ประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ขอแจ้งประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไทย ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 และกำหนดจัดการอบรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเดินทางไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กทม. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

  1. หนังสือแจ้ง สพป. >>ดาวน์โหลด<<  / สพม. >>ดาวน์โหลด<<

  2. ประกาศ สพฐ. >>ดาวน์โหลด<<

  3. กำหนดการเข้ารับการอบรม ฯ >>ดาวน์โหลด<<

  4. แบบตอบรับการเข้ารับการอบรม ฯ  >>ดาวน์โหลด<<

  5. เอกสารที่นักเรียนต้องดำเนินการ  >>ดาวน์โหลด<<

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบตอบรับ สำเนาหนังสือเดินทาง ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.  
ทาง e – mail : imc_thailand@yahoo.com และ  imcresponse@yahoo.com
กรณีนักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าอบรมตามเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

***หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล
     
โทรศัพท์ 02 288 5881 / 02 288 5884     โทรสาร 02 281 5216

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ) และผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

ประกาศ สพฐ. เรื่องผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลดเอกสาร)

1. ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)
1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 1)
1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 2)
1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 3)

2. ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.1) นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 (รอบสอง ระดับประเทศ)
มีรายละเอียดดังนี้
2.1.1)  คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 4)
2.1.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา   (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 5)
2.1.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 6)

2.2 ผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 มีรายละเอียดดังนี้
2.2.1) คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 7)
2.2.2) คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 8)
2.2.3) วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (ดาวน์โหลดเอกสาร แนบท้าย 9)

3. กำหนดการอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ณ โรงแรม ภูรัญญา รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 3 รุ่น มีรายละเอียดดังนี้
3.1)  รุ่นที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 27 เมษายน 2560
3.2) รุ่นที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560
3.3) รุ่นที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 10 พฤษภาคม 2560
(ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการ)
(ดาวน์โหลดเอกสาร แผนที่โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท)

4. แบบตอบรับเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
(ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ)

 

*** กรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ ฯ และตรวจสอบรายชื่อ – สกุล โรงเรียนให้ถูกต้องแจ้ง สพฐ. ทาง email : imcresponse@hotmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 16.30 น. ***
** กรณี นักเรียนมิได้ตอบรับการเข้าค่ายในเวลาที่กำหนด จะถือว่านักเรียนสละสิทธิ์ **

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
วันที่ 29  มกราคม  2560

…………………………….

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1 – ป.3  >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4 – ป.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3 (ขยายโอกาส)   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1 – ม.3   >>>ดาวน์โหลด<<<

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4 – ม.6   >>>ดาวน์โหลด<<<

 

 

imso   พฤศจิกายน 28, 2016   ไม่มีความเห็น บน

สพฐ. ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2560
                                        รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2559
                                                   โรงเรียนรับสมัครนักเรียน
                            พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ที่ www.obecimso.net
                                             คลิ๊กดาวน์โหลดใบสมัครแข่งขัน

 

ประชาสัมพันธ์2560-F_new ปชส. วพร. 60 แข่งขัน_Page_1

 

เด็กไทยคว้ารางวัลคะแนนรวมสูงสุดคณิตศาสตร์ในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 13 ที่อินโดนีเซีย กวาด 16 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง รวม 34 รางวัล จากผู้เข้าแข่งขันทั่วโลก 373 คน เพราะยึดหลักความเพียรของในหลวงรัชกาลที่ 9.- สำนักข่าวไทย

สพฐ.แจ้งประสัมพันธ์ การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน IJSO 2017 / IESO 2017

logoposn

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งประสัมพันธ์
 
การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขัน
 IJSO 2017 / IESO 2017
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต

—————————

เวทีการแข่งขัน ดังนี้
1.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     ครั้งที่
14 (14thIJSO) 

2.  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิก ระหว่างประเทศ
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 11 (11thIESO)
3. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
    www.posn.or.th  / www.ipst.ac.th

 

————————-